• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/sakaryaaramakurtarmaekibi?mibextid=ZbWKwL
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905326276713
  • https://twitter.com/SakaryaEkibi
  • https://www.instagram.com/sakaryaaramakurtarmaekibi/
  • https://www.youtube.com/channel/UC92WHvOxNXhiemfKUaAhhFQ

Etik Kurallar

Sakarya Arama Kurtarma Ekibi Derneği Etik Kurallar Yönetmeliği

Madde 1 – AMAÇ

İş bu yönetmelik, Sakarya Arama Kurtarma Ekibi Derneği iç işleyişine yardımcı olması amacıyla hazırlanmıştır.

Bu yönetmelikte adı geçen “DERNEK” ibaresi Sakarya Arama Kurtarma Ekibi Derneğini ifade eder.

Madde 2 – KAPSAM

Etik Kurallar Yönetmeliği Dernek üyelerinin davranışları ve kendilerini geliştirmeleri ve her zaman SAKE kurum imajını en üst düzeyde tutmaları için hazırlanmış olup, tüm üyeleri kapsar.

Bu yönetmelikteki kurallar, disiplin kurulu çalışmaları ve soruşturmaları için dayanak niteliğindedir.

Madde 3 - ETİK KURALLAR

Küçük düşürücü ve yüz kızartıcı suç işlememek.

T.C. Anayasası ve bağlı kanunlara karşı gelmemek.

Derneğin çıkartmış olduğu, tüzük ve yönetmelikler ile belirlenmiş kurallara uymak ve söz konusu kuralları uygulamak.

Dernek çıkarlarını her zaman ve her koşulda kişisel çıkarlarının üzerinde tutmak.

Dernek adını, imajını ve/veya imkânlarını dernek amaçları dışında kullanmamak.

Yardıma ihtiyaç duyan herkese yardım etmek.

Kişisel eğitimlerini ve performansını her zaman taze tutmak.

Dernek eğitim ve toplantılarına katılmak.

Acil durum anında mümkün olan en kısa sürede organize olmak.

Acil durum anında en az 72 saatlik hayatını idame ettirecek ihtiyaçlarını kendi kendine sağlamak.

İnsanlar arasında din, dil, ırk, renk ayırımı yapmadan, yardıma ihtiyacı olan herkese yardım elini uzatmak ve/veya yardım kanallarını harekete geçirmek.

Dernek merkezinden gelen çağrılara zamanında cevap vermek.

Derneğe yapılan ayni ve/veya nakdi yardımları, hiçbir şekilde dernek amaçları dışında kullanmamak.

Yönetim Kurulu kararlarını dernek dışındaki platformlarda hiçbir şekilde gündeme getirmemek.

Herhangi bir fikir ayrılığı durumunda bunu dernek bünyesinde ve yetkili kurullar önünde gündeme getirmek.

Dernek Yönetim Kurulu tarafından verilmiş olan yetkileri hiçbir şekilde dernek amaçları dışında kullanmamak.

Basın ile ilişkilerde Yönetim Kurulunun bilgisi dışında, henüz dernek dışına açıklanmamış ve/veya gerçek olmayan bilgilerin beyanında bulunmamak.

Dernek üyelerinden herhangi birisinin resmi yada resmi olmayan ortamlarda, herhangi bir suç ile suçlanması esnasında, suçlu olduğu kesinleşene kadar, bu üye hakkında hiçbir şekilde yorum yapmamak, dışlamamak, yardım elini çekmemek.

T.C aleyhinde Ülkeyi ve Devleti küçük düşürücü beyan ve/veya faaliyetlerde bulunmamak.

Dernek ve/veya üyelerini küçük düşürücü beyan ve/veya faaliyetlerde bulunmamak.

Eğitim, tatbikat ve/veya operasyon anında diğer dernek üyeleri ile polemik yaratabilecek ve/veya küçük düşürücü beyan ve/veya faaliyetlerde bulunmamak.

Dernek aidatlarını zamanında ve eksiksiz ödemek.

Dernek araçları ile seyir halinde iken mevcut trafik ve güvenlik kurallarına azami uymak, bu konularda topluma örnek olmak.

Üzerinde dernek amblemi, kıyafeti, aracı, vb. durumlarda kesinlikle kimse ile tartışmamak.

Derneğe ait her türlü eşya, malzeme, donanım, vb. gereken azami dikkat ve özeni göstermek.

Dernek içinde hizip, bölücülük ve benzeri davranışlarda bulunmamak.

Dernek ile ilgili konularda gizli ve dernek merkezi dışında toplanmak, bu konularda istişare de bulunmamak.

Dernek para ve imkânlarını tasarruf göstererek kullanmak.

Dernek üyelerine gerekli saygı ve sevgiyi göstermek.

Uyumlu, uzlaşmacı ve hoşgörülü olmak.

Madde 4 – UYGULAMA

Etik Kurallar yönetmeliği içerisindeki 4. madde kuralları “gönüllü sözleşmesi” adı altında, derneğe üyelik başvurusu yapan herkese imzalatılır ve bir nüshası üye adayına verilir.

Madde 5 – DÜZENLEMELER

Bu yönetmelik hükümleri ile mevcut tüzük hükümleri arasında çelişki olursa, mevcut tüzük hükümleri kullanılır.

Madde 6 – YÜRÜRLÜK

Bu yönetmelik, kuruluş sonrası ilk yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında kabul edilerek yürürlüğe girer.

Madde 7 – YÜRÜTME

Bu yönetmelik hükümlerini, Yönetim Kurulu ve Disiplin Kurulu yürütür.