• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/sakaryaaramakurtarmaekibi?mibextid=ZbWKwL
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905326276713
  • https://twitter.com/SakaryaEkibi
  • https://www.instagram.com/sakaryaaramakurtarmaekibi/
  • https://www.youtube.com/channel/UC92WHvOxNXhiemfKUaAhhFQ

Birimler

YÖNETİM BÖLÜMÜ

Acil Durum Yönetim Birimi (ADYB)

Acil bir durumda ya da kriz halinde "SAKE Kriz Merkezi" kurmak ve çalıştırmaktan, arama-kurtarma faaliyetlerinin koordinasyonundan, acil durumlarda tüm bölüm ve birimlerle tüm gönüllülerin yönetiminden, operasyonel tip uygulamaların koordinasyonundan sorumlu olan bölümümüzdür.


SAKE ekibinin gerçekleştireceği operasyonlar bu bölüm tarafından yönetilir.

Köpekli Arama Birimi (KAB)

Arama çalışmalarında operasyonel ekibimize destek verecek köpeklerimizin aşıları, sağlık kontrolleri, eğitimleri, genel bakımları ve operasyonlara yönlendirilmesi ile ilgilenen çalışma grubumuzdur ve ADYB'ye direkt bağlıdır.


OPERASYON BÖLÜMÜ

Operasyon Analiz Birimi

Ülke genelindeki tüm operasyonel ekiplerimizin gerçekleştirdiği arama-kurtarma operasyonlarını kronolojik olarak kayıt altına alan, deprem, sel, göçük, heyelan, yangın gibi kategorilere göre tasnif eden raporlama birimimizdir.


Lojistik Birimi

Planlama Birimi

Arşiv Birimi

İNSAN KAYNAKLARI BÖLÜMÜ

Üyelik Birimi

SAKE'nin üye alımı, performans değerlendirmesi ve konuyla ilgili olarak oluşturulan bilgi bankasının yönetimi bu birim tarafından gerçekleştirilir.


Mülakat Birimi

Gönüllü adaylarımızı daha yakından tanımak ve görev almak istedikleri birime yönlendirebilmek için yapılan ön görüşmeyi gerçekleştiren birimdir.


MALİ VE İDARİ İŞLER BÖLÜMÜ

SAKE'nin tüm mali, idari ve hukuki işlemleri ile tüm resmî çalışmalarının yürütüldüğü bölümümüz 4 birimden oluşmaktadır.


Mali İşler Birimi

SAKE'nin tüm mali kaynaklarını yönetmesi, yaratılan kaynakları değerlendirmesi ve tüm ekiplerimizin mali işlemlerini yürütmesi için konumlandırdığımız birimimizdir.


İdari İşler Birimi

SAKE'nin tüm idari işlerini yönetmesi, ofis yönetimini gerçekleştirmesi, tüm ekiplerimizin idari işlemlerini yürütmesi için konumlandırdığımız birimimizdir.


Hukuk Birimi

SAKE'nin tüm hukuki işlemlerini yerine getirmesi için Hukuk Fakültesi mezunu gönüllülerimiz tarafından yönetilen birimimizdir.


Raporlama ve Analiz Birimi

SAKE'nin tüm mali tablolarının hazırlanması, bu tablolar üzerinde gerekli analizlerin gerçekleştirilmesi ve Yönetim Kurulu ve Genel Kurul ile ilgili kamu kurumlarına raporlama yapılması için konumlandırdığımız birimimizdir.


Bölüm İletişim: info@sake.org.tr

EĞİTİM BÖLÜMÜ

Eğitim Birimi

SAKE, misyonunda belirtildiği gibi; Gönüllük duygusunu geliştirmek ve Sosyal sorumluluk bilincini güçlendirmek için eğitimler ve sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirmekten sorumludur.


Eğitim bölümümüz bu bağlamda, SAKE gönüllülerinin alması gereken eğitim programlarını oluşturur.

Temel eğitimlerimizi her gönüllümüz almalıyken ileri seviye eğitimlerimizi fiziksel performans testleri ve sağlık kontrollerini sorunsuz şekilde geçen, operasyonel olmak isteyen gönüllülerimiz almaktadır. Eğitim bölümümüz, tüm eğitimlerimizi operasyon kategorilerine (sel, enkaz, ip teknik gibi) ve eğitim seviyelerine göre hazırlamak ve gönüllülerimize aktarmakla görevli olan birimimizdir.

Bu bölümümüz, tüm ekiplerimizin her yıl yenilemek zorunda oldukları eğitimlerin tamamını organize eder ve verir; yurt dışından veya SAKE dışı kurum veya kuruluşlardan almamız gereken eğitimlerin tespit, görüşme ve takibini yapar, eğitmen eğitimi verir, eğitmen atamalarımızı yapar.

İLETİŞİM BÖLÜMÜ

SAKE'nin tüm Kurumsal İletişim yönetiminden sorumlu bölümümüz 6 birimden oluşmaktadır.

Basın İlişkileri Birimi

SAKE'nin gerçekleştirdiği tüm operasyon, etkinlik ve faaliyetleri basına en hızlı ve en doğru biçimde duyurmak, basın açıklaması hazırlamak ve servis etmek, basın toplantılarını organize etmek, basından gelen istekleri değerlendirmek ve ilgili kişiye yönlendirmek, SAKE'nin medya aracılığı ile doğru şekilde tanıtılmasını geliştirecek her tür iyileştirme çalışması planlamak ve uygulamak, basında çıkan haberlerin takibini sağlamak, gerektiğinde tekzip talep etmek, düzeltme yazmak, web sitede Haberler ve Basın Bültenleri sayfalarını güncellemek, Sosyal Medya ve Tasarım Birimleri ile koordineli şekilde tanıtım çalışmalarını yürütmek, tüm yazılı metinleri redakte etmek, SAKE'nin tüm basın ilişkilerini planlamak, yürütmek ve raporlamaktan sorumlu olan birimimizdir.

Medya Birimi

SAKE geneli ile ilgili kurum içi ve kurum dışı her tür video ve fotoğraf çekimi-montajı yapmak, bu çalışmalarla ilgili metin yazmak, sosyal medya hesaplarında yayınlanmasını sağlamak, SAKE ile ilgili yapılacak olan programlarına içerik sağlamak, bu programların sosyal medyada yayınlanmasını sağlamak ve tüm ekiplerin başta operasyon görüntüleri olmak üzere her tür video ve ses çekimlerinin Arşiv Birimi'ne ulaşımını sağlamak birimimizin görevlerindendir.

Sosyal Medya Birimi

SAKE'nin tüm resmî sosyal medya hesaplarını yönetmek, paylaşılacak görsellerin ve yazılı metinlerin takibini ve yayınlanmasını sağlamak, sosyal medyada SAKE adına açılan sahte hesapların takibini yapmak, sosyal medya üzerinden gelen soruları yanıtlamak, önerileri ilgili birimlere yönlendirmek, tüm hesaplarımızla ilgili raporlama yapmak birimimizin görevlerindendir.

Tasarım Birimi

SAKE Yönetim Kurulu tarafından onay verilmiş olan ve SAKE adına yayınlanacak olan, kurum içi veya kurum dışı her tür tasarımın hazırlanmasını sağlamak, SAKE Kurumsal dosyasının muhafazasını ve geliştirilmesini sağlamak birimimizin görevlerindendir.

Yerel İlişkiler Birimi

SAKE'nin sergi, seminer, fuar, konferans, panel gibi çalışmalarını yürütmek, kurum ve kuruluşlar ile yerel yönetimlerle görüşmeler sağlamak ve birlikte projeler geliştirilmesi için talep ve önerilerde bulunmak, ekibimize gelen talep ve önerileri değerlendirmek, hayata geçirilecek olan projeyi planlamak ve uygulamaktan sorumlu olan birimimizdir.

Bilgi: Kurumsal İletişim Bölümüne bağlı olarak görev yapan tüm birimlerimiz, tüm SAKE Ekipleri Liderleri ve ekiplerdeki Kurumsal İletişim sorumluları ile temas kurarak, ekiplerin kendi bölgelerinde benzer çalışmaların gerçekleştirilmesine yardımcı olmak ve yapılan çalışmaları takip etmekle de görevlidir.

LOJİSTİK BÖLÜMÜ

SAKE'un tüm Lojistik yönetiminden sorumlu olan bölümümüz 5 birimden oluşmaktadır.

Bilgi Teknolojileri Birimi

Teknolojiyi yakından takip ederek, SAKE'nin teknolojiyi maksimum derecede kullanmasını sağlamak ve birimler-ekipler arası haberleşmeyi daha kolay hale getirmekten sorumlu olan birimimiz, ekiplerimizin bilgisayar, tablet, telefon vb. teknik ihtiyaçlarını gidermek ve teknolojik olarak haberleşmelerin devamlılığını sağlamak, teknoloji sponsorları bulmak, yeni teknolojileri dernek bünyesine adapte etmek, resmî web sitelerimizi yönetmek, bünyemizde kullanılan teknolojik cihazların yönetimi ve kurulumunu sağlamak üzere görev almaktadır.

İletişim Lojistiği Birimi

Asli görevi SAKE'nin tüm operasyonel ekiplerinin iletişim ekipman ve altyapılarının kurulmasını-sorunsuz işlemesini sağlamak olan birimimiz, bu bağlamda gerek telsiz sistemleri gerekse navigasyon ve personel takiplerinde kullanılan ekipmanların tedariki, ön hazırlığı, işlerliği, bakımı ve onarımından sorumludur.

Operasyonlarda SAKE ekibinin çalışacağı ortamlarda tüm haberleşme ağının kurulması da birimimizin sorumluluk alanıdır ve ekip bu konuda ADYB'ni asiste etmektedir.

Dernek merkezinin bulunduğu Sakarya İli içerisinde kurulu olan telsiz ağının bakım-onarım ve işletilmesi başlıca görevleri arasındadır. Tüm iletişim ekipmanlarının kanuni belgelendirmeleri ve bu belgelerin takip ve işlemleri birim tarafından yapılmaktadır.

Birim olarak haberleşme konularında eğitimler yazılmakta ve düzenlenmektedir. İletişim lojistiği Birimi SAKE'yi temsilen izcilik, arama kurtarma ve radyo amatörlüğü alanlarında faaliyet gösteren diğer STK ve kurumlar ile yakın ilişki ve işbirliği içerisinde olup ortak eğitimler-tatbikatlar düzenlenmektedir.

Teknik Lojistik Birimi

SAKE deposunda bulunan malzemelerin bakım ve onarımı ile tüm SAKE ekiplerindeki lojistik malzemenin kayıt altına alınmasından, raf ömürlerini takip etmek ve gerektiğinde malzemeleri yenilemekten sorumlu olan birimimizdir. Arama-kurtarma operasyonlarında, kullanılması gereken uygun malzemeleri belirler ve depodan çıkışlarını, sahada kurulumlarını, gerektiğinde değiştirilmelerini sağlar.

Depomuzun uygun şekilde tasnif edilmesinden ve meydana gelebilecek afetlere karşı, kullanılacak malzemelerin 7/24 kullanıma hazır ve ulaşılabilir şekilde muhafazasından da sorumlu olan birimimiz, ekiplerimizin arama-kurtarmada kullanılacak olan lojistik malzeme tedarikini ve takibini de gerçekleştirir.

Tıbbi Lojistik Birimi

Sağlık personeli gönüllülerimizin önderliğinde, bu birimde görev almak isteyen gönüllülerle birlikte çalışan birimimizdir. SAKE gönüllülerinin aşı takibini yapar. Operasyon ekiplerinin kullanacağı tıbbi sarf malzeme ve ekipmanları tedarik eder.

Operasyona çıkacak ekibe tıbbi personel desteği sağlar. Doğal afetler sonrası, operasyon bölgesine yakın noktada oluşturulan kampta müdahale alanı (çadır-konteynır vs.) kurar.

Gönüllülerin tamamına Temel İlk Yardım eğitimi verir. Operasyon ekiplerinde yer alan gönüllülere İleri İlk Yardım eğitimi verir. İlk Yardım Eğitimlerine müracaat eden şirketlere, okullara, şahıslara ve diğer kurumlara "Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Temel İlk Yardım Eğitimi" verir.

Tüm ekiplerimizin tıbbi ekipman ve eğitim olarak aynı standartta olmasını sağlamak da bu birimimizin görevleri arasındadır.

Ulaşım Lojistiği Birimi

Ulaşım Birimi dernek araçlarının tümünden sorumludur. Ekiplerin araç ihtiyaçlarını karşılamaya, uygun araç temin etmeye, araçların eksiklerini gidermelerine destek sağlar. Tüm araçların derneğin amacına, derneğin kurallarına, trafik kurallarına uygun kullanıp kullanılmadığını takip eder gerekli gördüğünde uyarıları yapar. Araçların bakım ve onarımlarının zamanında yapılmasını sağlar takibini yapar eksiklerini giderir. Araçların evrak takibini yapar. (Sigorta, Ruhsat, Muayene vs.) Araçların kilometre ve yakıt giderlerinin takibini yapar gerektiğinde bilgi ister. Araç kullanacak uygun personel belirler, uygun personele onay verir, gerektiğinde uygun personel sağlar. Operasyon, faaliyet, eğitim, amaçlı kullanılacak araçları ve araç sorumlularını belirler. Araçların her an operasyona çıkacakmış gibi hazır olmalarını sağlar. Araç takip defterinin doldurulmasını takip eder. Ulaşım biriminden habersiz araç alınmaz.

Arşiv Bölümü

SAKE hakkında basında çıkan tüm haberlerin arşivlenmesi, operasyon, faaliyet ve etkinliklerden elde edilen video, fotoğraf ve yazılı materyallerin depolanması ile ilgili birimdir. Direkt olarak Yönetim Kurulu'na bağlı olarak görev yapar. Herhangi bir bölüme bağlı değildir.

ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI BÖLÜMÜ

SAKE Öğrenci Toplulukları Eğitim, toplum bilinçlendirme-sosyal sorumluluk projeleri esaslı faaliyet gösteren, afet ve acil durumlarında SAKE'nin operasyonel ekiplerine destek olan, bununla beraber bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürüten ve yaşadığı şehre değer katacak yardımseverlik projeleri geliştiren Üniversite Öğrencileri ve Akademisyenlerden oluşan gönüllü ekiplerimizdir.

SAKE Öğrenci Topluluklarının bulunduğu Üniversiteler;

Sakarya Üniversitesi – ÜNİAG (Üniversiteli Afet Gönüllüleri)